въведете прякор (15 символа, латиница, без интервали):

Парола, ако е регистриран nick-а в NickServ

С irc color-s? (не се препоръчва за много бавни компютри и OPERA browser)
С усмивки (пак така)
Бяло Черно Сиво
Търсене в Shake IT (експериментална)
BG EN DE FR HU
:) :( ") :/ :\ :o) :P :] :[ ;) :~( :w :-)~ ]:-) *:-) :^^ 8) :@ :e :.) o:-) :C :ufo: :F ^O^ :} -{@